wz

diela na čítanie

diela na čítanie pre prvákov - štvrtákov spracované podľa cieľových požiadaviek z r. 2011

 

prvý ročník

druhý ročník

tretí ročník

štvrtý ročník

1.      H. Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola[1]

2.      S. Chalupka: Mor ho![2]

3.      J. Botto: Smrť Jánošíkova[3]

4.      M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie[4]

5.      J. G. Tajovský: Maco Mlieč[5]

6.      B. Slančíková-Timrava: Ťapákovci[6]

7.      M. Kukučín: Dom v stráni[7]

8.      A. S. Puškin: Kapitánova dcéra[8]

1.      I. Krasko[9]

2.      W. Shakespeare: Hamlet[10]

3.      J. G. Tajovský: Statky-zmätky[11]

4.      J. Kollár: Slávy dcera – Predspev[12]

5.      A. Sládkovič: Marína[13]

6.      J. Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch[14]

7.      Moliére: Lakomec[15]

 

1.      J. C. Hronský: Jozef Mak[16]

2.      E. M. Remarque: Na západe nič nové[17]

3.      R. Dilong[18]

4.      J. Smrek[19]

5.      D. Chrobák: Drak sa vracia[20]

6.      Sofokles: Antigona[21]

1.      M. Válek: vlastný výber[22]

2.      M. Rúfus: vlastný výber[23]

3.      J. Urban (vlastný výber)[24]

4.      A. Bednár: Kolíska[25]

5.      L. Mňačko: Ako chutí moc[26]

6.      D. Dušek: Kufor na sny[27]

7.      I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva[28]

8.      M. Lasica – J. Satinský: Soirèe[29]

9.      J. D. Salinger: Kto chytá v žite[30]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/165/Gavlovic_Valaska-skola-mravuv-stodola

[2] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1

[3] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/85/Botto_Smrt-Janosikova/1

[4] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/185/Kukucin_Ked-bacik-z-Chocholova-umrie/1

[5] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/127/Tajovsky_Maco-Mliec/1

[6] http://sjl.wz.cz/sm1.htm

[7] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/22/Kukucin_Dom-v-strani/1

[8] https://picasaweb.google.com/107979757852823792541/PuskinKapitanovaDcera02

[9]

[10] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/5000/Shakespeare_Hamlet-kralovic-dansky/1

[11] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/462/Tajovsky_Statky-zmatky/1

[12] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/142/Kollar_Slavy-dcera/1

[13] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/17/Sladkovic_Marina/1

[14] http://zlatyfond.sme.sk/dielo/243/Palarik_Zmierenie-alebo-Dobrodruzstvo-pri-obzinkoch/1

[15] http://sjl.wz.cz/sm2.htm

[16] http://sjl.wz.cz/sm3.htm

[17] http://sjl.wz.cz/sm3.htm

[18] http://zlatyfond.sme.sk/autor/86/Rudolf-Dilong

[19]

[20] https://picasaweb.google.com/107979757852823792541/DrakSaVracia

[21] https://picasaweb.google.com/107979757852823792541/Antigona

[22] http://sjl.wz.cz/sm4.htm

[23]

[24]

[25] https://picasaweb.google.com/107979757852823792541/Koliska

[26] http://sjl.wz.cz/sm4.htm

[27] http://sjl.wz.cz/sm4.htm

[28] https://picasaweb.google.com/107979757852823792541/KymKohutNezaspieva

[29] http://www.youtube.com/watch?v=dDVgI8inyvk

    http://www.youtube.com/watch?v=I0x1qvVhHZM

    http://www.youtube.com/watch?v=da29A0u5OQU

    http://www.youtube.com/watch?v=3vOAbVMJEF0

    http://www.youtube.com/watch?v=UhgDIzhYFmQ

   http://www.youtube.com/watch?v=jnpSQmuo5dM

   http://www.youtube.com/watch?v=oPwGZxvzAjw

[30] http://sjl.wz.cz/sm4.htm