wz

MÝLIŤ SA JE ĽUDSKÉ

2003/2004

        (12. 11. 2003; 11.28)

 

        Že si ostrihám prsty na nohe.

        (7. 1. 2004; 12.45)

 

        Koky, streptokoky,... hej, ty, koki!

         (23. 1. 2004; 8.30)

 

         (január 2004)

 

         (január 2004)

 

(január 2004)

 

 (január 2004)

 

         (19. 3. 2004; 9.56)

 

        Je tam iný rod.

         (19. 3. 2004; 10.02)

 

        Husitko.

         (19. 3. 2004; 10.26)

 

         (19. 3. 2004; 10.32)

 

         (26. 3. 2004; 10.15)

 

         (29. 3. 2004; 11.11)

 

         (19. 4. 2004; 9.05)

 

        (22. 4. 2004; 9.20)

 

        (22. 4. 2004; 10.10) 

 

        ropucha (9.30)

        striga (14.10)

        farárka (14.30)

        mamka (15.40)

 

        (29. 4. 2004; 10.07)

 

        (5. 5. 2004; 11.56)

 

        (apríl 2004)

 

        (apríl 2004)

 

        (apríl 2004)

 

        (28. 5. 2004; 9.30)

 

        (3. 6. 2004; 9.56)

 

        (9. 6. 2004; 8.20)

 

        (11. 6. 2004; 10.05)