wz

MÝLIŤ SA JE ĽUDSKÉ

2008/2009

        (10. 9. 2008)

 

        (16. 9. 2008)

 

        (17. 9. 2008)

 

        (17. 9. 2008)

 

        (18. 9. 2008)

 

        (19. 9. 2008)

 

        (19. 9. 2008)

 

        (19. 9. 2008)

 

        (19. 9. 2008)

 

        (19. 9. 2008)

 

(23. 9. 2008)

 

(23. 9. 2008)

 

(26. 9. 2008)

 

(26. 9. 2008)

 

(29. 9. 2008)

 

        horelo tam (stretnutie Štúra, Hurbana a Hodžu ohľadom uzákonenia spisovnej slovenčiny)

        (29. 9. 2008)

 

        (1. 10. 2008)

 

        (3. 10. 2008)

 

        vulgarizmy (deminutíva - zdrobneniny)

        (3. 10. 2008)

 

        (október 2008)

 

        (7. 10. 2008)

 

        (7. 10. 2008)

 

        Medzera medzi 2 veršami. (Skupina veršov oddelená od druhej skupiny veršov medzerou.)

        (11. 10. 2008)

 

        (13. 10. 2008)

 

        personifikácia (asimilácia)

        (13. 10. 2008)

 

        (14. 10. 2008)

 

        (22. 10. 2008)

 

        (22. 10. 2008)

 

        (október 2008)

 

        (27. 10. 2008)

 

        (27. 10. 2008)

 

        (5. 11. 2008)

 

        (5. 11. 2008)

 

        (7. 11. 2008)

 

        (11. 11. 2008)

 

        remix (voľný verš)

        (11. 11. 2008)

 

        (13. 11. 2008)

 

        (13. 11. 2008)

 

        (13. 11. 2008)

 

        (13. 11. 2008)

 

        (20. 11. 2008)

 

        (21. 11. 2008)

 

        (21. 11. 2008)

 

        (25. 11. 2008)

 

        (2. 12. 2008)

 

        (3. 12. 2008)

 

        (4. 12. 2008)

 

        (5. 12. 2008)

 

        (9. 12. 2008)

 

        (9. 12. 2008)

 

        (12. 1. 2009)

 

        (12. 1. 2009)

 

        (13. 1. 2009)

 

        (13. 1. 2009)

 

        (16. 1. 2009)

 

        (16. 1. 2009)

 

        (16. 1. 2009)

 

        (20. 1. 2009)

 

        (27. 1. 2009)

 

        (2. 2. 2009)

 

        (2. 2. 2009)

 

        (3. 2. 2009)

 

        (4. 2. 2009)

 

        (11. 2. 2009)

 

        (13. 2. 2009)

 

        (13. 2. 2009)

 

        (17. 2. 2009)

 

        (18. 2. 2009

 

        (19. 2. 2009)

 

        (20. 2. 2009)

 

        zaostali - ten zaostal - vzor chlap

        (9. 3. 2009)

 

        (10. 3. 2009)

 

        (17. 3. 2009)

 

        Holúbä, žriebä, päť (päť je číslovka, nie podstatné meno).

        (19. 3. 2009)

 

        (7. 4. 2009)

 

        (7. 4. 2009)

 

        Chladný alebo záporný. (Kladný alebo záporný.)   

        (17. 4. 2009)

 

        (23. 4. 2009)

 

        (24. 4. 2009)

 

        (27. 4. 2009)

 

        (27. 4. 2009)

 

        (apríl 2009)

 

        (6. 5. 2009)

 

        (6. 5. 2009)

 

        (27. 5. 2009)

 

        (4. 6. 2009)