wz

MÝLIŤ SA JE ĽUDSKÉ

2009/2010

 

        Systém rastlín, to viem určite.

        (9. 9. 2009)

 

        Ulicu a číslo prijímateľa. (Ulicu a číslo domu.)

        (9. 9. 2009)

 

        (14. 9. 2009)

 

        Lebo v slabike tie je mäkké ť. (Lebo za sebou nasledujú dve dlhé slabiky.)

        (16. 9. 2009)

 

        (23. 9. 2009)

 

        (24. 9. 2009)

 

        (25. 9. 2009)

 

        (25. 9. 2009)

 

        (28. 9. 2009)

 

        (28. 9. 2009)

 

        (29. 9. 2009)

 

        (2. 10. 2009)

 

        Áno, ryť je typická pre človeka.

        (2. 10. 2009)

 

        (9. 10. 2009)

 

        Vtáčov. (Vtákov.)

        (19. 10. 2009)

 

        Ale, no, bež, jednako. (Ale, no, lež, jednako.)

        (19. 10. 2009)

 

        (20. 10. 2009)

 

        (20. 10. 2009)

 

        (20. 10. 2009)

 

        (28. 10. 2009)

 

        (28. 10. 2009)

 

        (2. 11. 2009)

 

        (23. 11. 2009)

 

        (24. 11. 2009)

 

        (24. 11. 2009)

 

        (25. 11. 2009)

 

        (25. 11. 2009)

 

        (27. 11. 2009)

 

        (1. 12. 2009)

 

        (15. 12. 2009)

 

        Som hore kopcom. (Som hore koncom.)

        (16. 12. 2009)

 

        (12. 1. 2010)

 

        (13. 1. 2010)

 

        (14. 1. 2010)

 

        (14. 1. 2010)

 

        (január 2010)

 

        (2. 2. 2010)

 

        (3. 2. 2010)

 

        (3. 2. 2010)

 

        (3. 2. 2010)

 

        (23. 2. 2010)

 

        (23. 2. 2010)

 

        (12. 3. 2010)

 

        (12. 3. 2010)

 

        (12. 3. 2010)

 

        (23. 3. 2010)

 

        (7. 4. 2010)

 

        (7. 4. 2010)

 

        (7. 4. 2010)

 

        (24. 4. 2010)

 

        (24. 4. 2010)

 

        (28. 4. 2010)

 

        (30. 4. 2010)

 

        (10. 6. 2010)

 

        (16. 6. 2010)

 

        (17. 6. 2010)

 

        (17. 6. 2010)

 

        (17. 6. 2010)

 

        (17. 6. 2010)