wz

Podvečerné poľné cesty

alebo

Mikuláš Kasarda – básnik nehy a nostalgických nepokojov

Tvorivá skupina pri Gymnáziu v Sečovciach v roku 2003 pripravila krátky umelecko-dokumentárny videofilm pod názvom Podvečerné poľné cesty alebo Mikuláš Kasarda – básnik nehy a nostalgických nepokojov.

Ponúkaný videofilm chce byť malým torzom o básnikovi, ktorý sa cez prizmu prežitého vyznáva z lásky k životu, poézii a literatúre vôbec. Tento pohľad je len jeden z mnohých a nevystihuje úplne celistvosť osobnosti pána Kasardu, no sme radi, že aj vďaka jeho spolupráci môžeme ponúknuť našim študentom i širokej verejnosti „Podvečerné poľné cesty...“, v ktorých je ukryté posolstvo nášho pána profesora.

Videofilm bol zaradený na Chalupkovom Brezne 2003 do zlatého pásma a získal cenu Karola Kuzmányho (ocenenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne) za mimoriadne úspešné umelecké spracovanie tematiky zameranej na prehlbovanie a upevňovanie národného povedomia.

V prípade záujmu objednania videokazety kontaktujte sekretariát riaditeľstva Gymnázia v  Sečovciach: 056/678 3101.