wz

Školská knižnica

-

bohatá ponuka umeleckej a odbornej literatúry

Čítanie kníh robí človeka lepším.

(Ruskin)

sídlo: 2. poschodie v hlavnej budove gymnázia

otvorená: každý pondelok, utorok a piatok v čase od 13.30 do 14.10 (v nutnom prípade aj v inom čase po dohode s Mgr. Oľgou Ščerbovou; kabinet na 2. poschodí)