wz

študijný materiál

príma

gramatika literatúra sloh

online precvičovanie vybraných slov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

štruktúra čitateľského záznamníka

ukážka umeleckého rozprávania

online precvičovanie rozdeľovania slov 1, 2, 3

tajničky na opakovanie tematického celku ľudové a zľudovené piesne, malé formy ĽS

 

online precvičovanie zapisovania priamej reči 1, 2, 3

najväčšia zbierka ľudových hádaniek

 

test na precvičovanie úvodzoviek

   

online precvičovanie tematického celku Slovesá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

   

príprava na písomnú previerku z tematického celku Slovesá