wz

študijný materiál

sekunda

gramatika literatúra sloh

pomôcka na slovno-druhový rozbor

štruktúra čitateľského záznamníka

 

 

online Ezopove bájky

 
 

test k tematickému celku Bájky, balady

 

 

http://zlatyfond.sme.sk/ludevit/text.php (na tomto odkaze si môžete "zludevítovať" stránku, text, ..., t. j. preložiť do Štúrovej slovenčiny)

 

  test k tematickému celku Lyrika