wz

študijný materiál

tercia

gramatika literatúra sloh

pomôcka na slovno-druhový rozbor

štruktúra čitateľského záznamníka

umelecký opis

pomôcka na vetno-členský rozbor

test k tematickému celku Príbehy zo života detí

 

cvičenia na vety

   

pomôcka na určovanie viet

   

cvičenia na určovanie viet - 2. časť

   
testy na určovanie viet 1, 2, 3