wz

študijný materiál

kvinta

gramatika literatúra sloh
 

štruktúra čitateľského záznamníka

prezentácia s cvičeniami na zopakovanie administratívneho štýlu a jeho žánrov

 

Biblia on line I, II

útvary administratívneho štýlu (A5)
 

frazeologizmy inšpirované Bibliou

 
 

frazeologizmy inšpirované gréckou mytológiou

 
 

grécki bohovia a hrdinovia

 
 

online Ezopove bájky

 
 

Proglas

 
 

Gaudeamus igitur (text, hudba)

 
 

Předzpěv

 
  ukážky z tvorby štúrovcov  
 

Žltá ľalia