wz

študijný materiál

oktáva

Okruhy tém na maturitnú skúšku

Cieľové požiadavky

gramatika literatúra sloh
 

J. P. Sartre: Múr

 
  I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva  
  D. Mitana: Nočné správy  
  A. Bednár: Kolíska  
 

Mikuláš Kasarda

 
 

Ingrid Lukáčová

 
 

báseň Za Milanom Rúfusom

 
 

excerpčný lístok

 
 

chronológia