wz

tipy na www stránky

pre tvorivých literátov:

www.vvv.eu.sk (môžete písať každý večer okolo 20.00 hod.; odpovedá na verše veršami Dalimír Stano)

www.pismak.cz (literárny server pre písanie poézie a prózy)

www.citanie.madness.sk (literárny server pre písanie poézie a prózy)

 

zdroje pre štúdium gramatiky a literatúry:

http://zlatyfond.sme.sk/ludevit/text.php (ak si chcete "zludevítovať" stránku, text, ..., t. j. preložiť do Štúrovej slovenčiny)

www.oskole.sk (najnovší portál na precvičenie učiva nielen z gramatiky a literatúry)

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=1&page=showRelacia&id=374 (slovenčina na slovíčko)

www.slovakradio.sk/devin/autor/index.php (maturitná knižnica - život a tvorba svetových a slovenských autorov)

http://www.jurajsabol.sk/studijny_material/jazyk/jazyk_okien/jazyk_okien.htm (interaktívne jazykové okienko)

www.jurajsabol.sk

www.slovencina.vselico.com

www.slovina.szm.sk

www.hravaslovencina.wz.cz (výborné cvičenia na precvičenie pravopisu)

www.slovencina.zemk.com (testy zo slovenčiny a literatúry)

www.mujweb.cz/www/franz.kafka (webová stránka venovaná Franzovi Kafkovi)

www.members.tripod.com/%7Evojtisek/hasek (webová stránka venovaná Jaroslavovi Haškovi)

www.stur.sk (webová stránka venovaná Ľudovítovi Štúrovi)

www.books.sk/index.jsp (encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku)

www.litcentrum.sk/album (album slovenských spisovateľov)

www.literatura.kvalitne.cz (encyklopédia spisovateľov)

www.zlatyfond.sme.sk (elektronická knižnica)

www.maturita.wbs.cz

www.juls.savba.sk/ebooks.sk (lingvistické zdroje)

http://www.osobnosti.sk/ (info aj o literárnych osobnostiach)

http://slovencina.zemk.com/mod/resource/view.php?id=169 (lingvistický magazín)

 

online slovníky:

www.culture.gov.sk/slovnik/ak.html (slovník správnych a nesprávnych výrazov v slovenčine)

http://slovnik.juls.savba.sk/

www.slex.sk (slovník slovenského jazyka)

www.sk-spell.sk.cx/~zdpo/thesaurus (synonymický slovník)

www.sweb.cz/corpus/ (etymologický slovník)

http://slovnik.dovrecka.sk/slovnik-cudzich-slov (slovník cudzích slov)

http://slovnik.dovrecka.sk/synonymicky-slovnik (synonymický slovník)

http://slovnik.dovrecka.sk/frazeologicky-slovnik (frazeologický slovník)

http://slovnik.dovrecka.sk/narecovy-slovnik (nárečový slovník)

http://slovnik.dovrecka.sk/etymologicky-slovnik-mien (etymologický slovník krstných mien)

http://slovnik.dovrecka.sk/viacjazycny-slovnik (viacjazyčný slovník)

www.slovnik-cizich-slov.abz.cz (český slovník cudzích slov)

www.forma.sk/onlines/speller/ (jazykový korektor slovenského jazyka)

 

zdroje pre štúdium nielen slovenského jazyka a literatúry:

www.modernyucitel.net

www.skolaplus.sk

www.fitucitela.sk

www.modernaskola.sk

www.infovek.sk

www.eschool.sk

http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1