wz

VEDELI STE, ŽE...

 

Milí študenti!

Táto nová rubrika je venovaná jazykovej kultúre. Budeme v nej upozorňovať na najčastejšie chyby, ktoré robíme v bežnej komunikácii a ktoré, žiaľ, dennodenne počúvame aj v médiách a preberáme ich ako správne.

 Ak máte nejaké nejasnosti ohľadom jazyka, poprípade by ste si chceli niečo overiť, niečo sa dozvedieť alebo máte zaujímavé tipy, pokojne sa ozvite:

Odbornú pomoc ohľadom lingvistiky môžete získať aj v jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (klik).

 

1. lekcia (25. 10. 2008) Napadlo mi alebo napadlo ma?

2. lekcia (1. 11. 2008) Magisterka alebo magistra?

3. lekcia (8. 11. 2008) Súčasnosť alebo súčastnosť?

4. lekcia(13. 11. 2008) Jic a rošni!

5. lekcia (21. 11. 2008) Kúriť alebo topiť?

6. lekcia (28. 11. 2008) Dosiahnuť alebo dosiahnúť?

7. lekcia (5. 12. 2008) Podobne alebo nápodobne?

8. lekcia (13. 12. 2008) Zme alebo sme?

9. lekcia (11. 1. 2009) Jedenásť alebo jedenácť?

10. lekcia (17. 1. 2009) Mohli by ste alebo mohla/mohol by ste?

11. lekcia (24. 1. 2009) Hrám, hrá alebo hrajem, hraje?

12. lekcia (30. 1. 2009) Kru alebo krf?

13. lekcia (6. 2. 2009) Násobné číslovky

14. lekcia (17. 2. 2009) Hamba alebo hanba?

 

 

 

1. LEKCIA (25. 10. 2008):Napadlo mi alebo napadlo ma?
 

Napadla mi dobrá myšlienka.

(použijeme datív)

Ktosi ma napadol zozadu.

(použijeme akuzatív)

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2. LEKCIA (1. 11. 2008): Magisterka alebo magistra?
 

 

magisterka je označenie pre ženu, ktorá má pred menom titul Mgr. - akademický titul na súčasných vysokých školách (skratka Mgr.)

Naša triedna profesorka, magisterka Anna Nováková, sa stala víťazkou ankety Zlatý Amos 2013.

 

magistra je označenie pre ženu, ktorá pracuje v lekárni a má pred menom titul PhMr.  - starší akademický titul lekárnikov

(titul PhMr. bol zavedený v roku 1651 pre lekárnikov, ktorí zložili skúšky na lekárskej fakulte a mohli tak riadiť lekáreň alebo vykonávať lekárenskú prax; od polovice minulého storočia sa používa označenie Mgr. ako označenie absolventa farmaceutickej fakulty, ktorý úspešne ukončil 2. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore farmácia a vykonal štátnu záverečnú skúšku[1])

Veľmi rada si spomínam na Elenu Vysokú, magistru farmácie.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3. LEKCIA (8. 11. 2008):Súčasný alebo súčastný; súčasnosť alebo súčastnosť?

-         slová súčasnosť, súčasný píšme vždy bez „t“!!!

súčasnom svete je niekedy ťažké sa zorientovať.

súčasnosti je veľmi veľa možností na realizáciu.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

4. LEKCIA (15. 11. 2008):Jic a rošňi!

- rozkazovací spôsob od slovesa rásť môžeme utvoriť 2 spôsobmi:

1. spôsob: rasť (krátke „a“)

Jedz a rasť!

2. spôsob: rasti

Jedz a rasti!

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5. LEKCIA (21. 11. 2008): Kúriť alebo topiť?

kúri sa v radiátoroch

topí sa sneh

nesprávne: doma už topíme, v radiátoroch sa topí

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

6. LEKCIA (28. 11. 2008): Dosiahnuť alebo dosiahnúť?

v slovese dosiahnuť platí pravidlo o rytmickom krátení (t. j. ak je prvá slabika dlhá, druhá sa kráti)

teda správny tvar je dosiahnuť (nesprávne dosiahnúť)

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

7. LEKCIA (5. 12. 2008) Podobne alebo nápodobne?

- keď vám niekto zapraje dobrú chuť k obedu, ako odpoviete?

podobne

(nie nápodobne - také slovo slovenčina nepozná)

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

8. LEKCIA (13. 12. 2008) Zme alebo sme?

píšeme sme, ale vyslovujeme zme (nikdy nie sme!!!)

(nezabúdajte, že tvar sme je 1. os. pl. od slovesa byť)

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

9. LEKCIA (11. 1. 2009) Jedenásť alebo jedenácť?

číslovky od 11 - 19 čítame s koncovkou -sť nie -cť / -c !!!

t. j. jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, ...

(nie jedenácť/jedenác, dvanácť/dvanác, trinácť/trinác, ...)

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

10. LEKCIA (17. 1. 2009) Mohli by ste alebo mohol/mohla by ste?

pri vykaní používame tvar mohli by ste (2. osobu pl.) pre ženu aj pre muža

(nie mohol by ste pre muža alebo mohla by ste pre ženu)

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

11. LEKCIA (24. 1. 2009) Hrám, hrá alebo hrajem, hraje?

sloveso hrať časujeme: hrám, hrá (nie hrajem, hraje)

Hrám na klavíri. / Hrá na klavíri.  (nie Hrajem na klavíri. / Hraje na klavíri.)

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

12. LEKCIA (30. 1. 2009) Kru alebo krf?

podstatné meno krv vyslovujeme kru (nie krf)

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

13. LEKCIA (6. 2. 2009) Násobné číslovky

násobné číslovky píšeme nasledovne:

trikrát (spolu)

trojnásobný (spolu)

tri razy (osobitne)

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

14. LEKCIA (17. 2. 2009) Hamba alebo hanba?

slovo hanba píšeme hanba, ale vyslovujeme hamba

 

 

 

 


[1] zdroj: http://www.lekarenstvo.sk/chapterCode0X60)