wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2002/2003

názov akcie dátum konania bližšie info foto
Chalupkovo Brezno 2002 11. - 13. 10. 2002 text
Poézia v Amigu

(beseda so spisovateľom Pavlom Hudákom)

24. 10. 2002 text  
Horovov Zemplín 2002 14. 11. 2002 text  
Ruže mojej duše 2002 17. 11. 2002 text  
Beseda s J. Lehotským apríl 2003 text  
Štúrovo pero 2003 26. - 27. 4. 2003    
Sympózium 2003 30. - 31. 5. 2003    
Prelet 1. 6. 2003    
Hviezdoslavov Kubín 2003 6. 6. 2003    
Dilongova Trstená 2003 6. 6. 2003