wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2004/2005

názov akcie dátum konania bližšie info foto
50. výročie založenia gymnázia

1. 10. 2004

text
Bájky - ako ich vidíme my

(žiaci sekundy)

5. 10. 2004  
Hodina estetiky

(tekvice)

18. 10. 2004  
Ruže mojej duše 2004

(Alexander Breiner)

24. 11. 2004  
Slovo ako dar 2005

(školské kolo)

     
Odysea mysle

(školenie trénerov)

5. - 6. 11. 2004  
Odysea mysle

(slovenské národné kolo)

11. - 13. 3. 2005  
Odysea mysle

(vystúpenie pred pedagógmi školy)

15. 3. 2005  
Hviezdoslavov Kubín 2005

(školské kolo)

marec 2005  
Štúrovo pero 2005 21. - 22. 4. 2005    
Beseda s Radovanom Brenkusom 16. 6. 2005 2005

17. 00

text
Prelet

(zborník literárnej tvorby študentov - VII. ročník)