wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2005/2006

názov akcie dátum konania bližšie info foto
Tvorivé dielne

22. – 26. 8. 2005

text
Po stopách slovenského literárneho realizmu 15. - 16. 9. 2005 text
Slovo ako dar 2005

(školské kolo)

   
Detský čin roka

(dramatizácia v tercii)

12. 10. 2005  
Tekvice

(tercia)

24. 10. 2005  
Slovo ako dar 2005

(krajské kolo)

28. 10. 2005  
Rozprávková noc I

4. – 5. 11. 2005

(od 20.00 do 8.00)

text
Ruže mojej duše 2005 16. 11. 2005

10. 00 hod.

text  

Mikluáš Kasarda - básnik s veľkým posolstvom

(literárny seminár)

 

16. 11. 2005

12. 30. hod.

 

text
Sympózium 2006 5. - 7. 5. 2006 text
Hviezdoslavov Kubín 16. 5. 2006    
Deň detí 2006 1. 6. 2006 text
Snehulienka a 7 trpaslíkov I 15. - 16. 6. 2006 text