wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2006/2007

názov akcie dátum konania bližšie info foto
Snehulienka a 7 trpaslíkov II 1. 8. 2006 text
Infúzia poézie september - október 2006 text  
Literárny festival 13. - 14. 10. 2006 text
Ruže mojej duše 2006

(spisovateľ Mons. Jozef Tóth)

16. 11. 2006 text
Beseda s jazykovedcom

(Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc.)

9. 2. 2007 text
Rozprávková noc II 16. 2. 2007

(od 18. 00 do 22.00)

text  
Snehulienka a 7 trpaslíkov III 16. 2. 2007 text  
Snehulienka a 7 trpaslíkov IV 8. 3. 2007 text
Divadielko Madrid marec 2007 text
Hviezdoslavov Kubín 3. 4. 2007 text
Malá scénická žatva v Košiciach 20. 4. 2007  
Beseda s hercom Jozefom Adamovičom 27. 4. 2007 text
Sympózium 2007 4. - 6. 5. 2007 text
Supertrieda 15. 5. 2007 text
Hviezdoslavov Kubín 17. 5. 2007 text  
Hviezdoslavov Kubín 29. 5. 2007 text  
XII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti máj 2007 text
Metamorfózy slova 30. - 31. 5. 2007 text
Dilongova Trstená 8. 6. 2007 text
Prelet jún 2007 text