wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2007/2008

názov akcie dátum konania bližšie info foto
Olympiáda v slovenskom jazyku (školské kolo)

26. 9. 2007

text
Beseda so spisovateľom Radovanom Brenkusom 15. 10. 2007 text
Školenie mladých moderátorov 18. - 20. 10. 2007 text  
Olympiáda v slovenskom jazyku (krajské kolo) 24. 10. 2007 text  
Ruže mojej duše 2007

(Ladislav Fričovský)

16. 11. 2007 text
Špendlík

(1. číslo v šk. roku 2007/2008)

16. 11. 2007    
Rozprávkový večer 13. 3. 2008    
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo) 1. 4. 2008 text  
Hviezdoslavov Kubín (obvodové kolo) 4. 4. 2008 text