wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2008/2009

názov akcie dátum konania bližšie info foto
Sárova Bystrica

(Slovo ako dar)

24. 10. 2008 text
Moderátori z prímy

27. 10. 2008

 
Olympiáda v slovenskom jazyku      
Jurinova jeseň 2008 6. - 7. 11. 2008 text
Ruže mojej duše 2008

(ThDr. Michal Hospodár, PhD.)

19. 11. 2008 text
Špendlík (1. číslo) 19. 11. 2008    
Horovov Zemplín 20. 11. 2008 text  
Sárova Bystrica

(Slovo ako dar)

20. - 21. 11. 2008    
Milan Rúfus november - december 2008 text  
Olympiáda v slovenskom jazyku (krajské kolo) 4. 12. 2008    
Deň otvorených dverí 12. 12. 2008  
Malí kuchári (príma) 4. 2. 2009  
Malí kuchári (sekunda) 4. 2. 2009  
Vynálezy 23. storočia (sekunda) 6. 2. 2009 text
Kasardov Zemplín 20. 3. 2009 text
Rozprávkové vretienko

(okresné kolo)

26. 3. 2009 text
Hviezdoslavov Kubín 2009 (školské kolo) 31. 3. 2009 text
Hviezdoslavov Kubín 2009 (obvodové kolo) 6. 4. 2009 text
Soľ nad zlato

(divadelná rozprávka)

29. 6. 2009 text