wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2009/2010

názov akcie dátum konania bližšie info foto
Soľ nad zlato

(divadelné vystúpenie)

10. 9. 2009 text
Špendlík

(1/2009/2010)

18. 9. 2009    
Bájky - ako ich vidíme my (žiaci sekundy) 16. 10. 2009  
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (školské kolo) 23. 10. 2009 text

výsledková listina

nová webová stránka divadelného krúžku 5. 11. 2009 odkaz  
oslavy 55. výročia založenia gymnázia 13. 11. 2009

16. 11. 2009

text
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (krajské kolo) 3. 12. 2009 text

výsledková listina

Sviatok sv. Mikuláša (v meste) 4. 12. 2009  
Sviatok sv. Mikuláša (na škole) spojený s Dňom otvorených dverí 7. 12. 2009  
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (literárna súťaž) 9. 12. 2009 text

diplom

 
Štátne divadlo Košice - Ženský zákon 4. 2. 2010 text
Vynálezy 30. storočia 5. 2. 2010 text
Vystúpenie divadelného krúžku 4. 3. 2010 text
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo) 8. 3. 2010 text  
Hviezdoslavov Kubín (obvodové kolo) 11. 3. 2010 text

diplom

Hokusy-pokusy :) 13. 4. 2010 text
Štúrovo pero 2009 23. 4. 2010 text  
Stredoškolský časopis žije s nami 2010 29. 4. 2010 text  
Projekt apríl 2010 text
Po stopách slovenského literárneho realizmu (literárna exkurzia) 24. - 26. 6. 2010 text