wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2011/2012

názov akcie dátum konania bližšie info foto
Rečnícke prejavy - IV. G 14. - 21. 10. 2011  

Rečnícke prejavy - VIII. O 13. - 18. 10. 2011  

V kvarte sa repovala Kollárova Slávy dcera 18. 10. 2011  

Medzinárodný deň knižníc 24. 10. 2011 text
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (školské kolo, kategória A a B) 30. 11. 2011 text
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (obvodové kolo; kategória C) 1. 12. 2011 text  
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (krajské kolo; kategória A, B) 2. 2. 2012 text

výsledková listina A. kategória

výsledková listina B. kategória

potvrdenie