wz

zaujímavé akcie

v školskom roku 2012/2013

názov akcie dátum konania bližšie info foto
Medzinárodný deň školských knižníc 22. 10. 2012 o súťaži

blog

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (krajské kolo) 8. 2. 2013 výsledková listina - A. kategória

výsledková listina - B. kategória